Pulmologija

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikovanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti pluća i disajnog sistema kao što su upale nosa, sinusa, ždrela, bronhija i pluća, astme, hroničnog opstruktivnog bronhitisa (HOBP).

Specijalistički pulmološki pregled započinje razgovorom pacijenta i lekara tokom koga lekar prikuplja sve neophodne informacije o pacijentu (utvrđivanje sklonosti alergijskim bolestima), sadašnjoj bolesti i njenom trajanju (lična anamneza), a zatim obavlja detaljan klinički pregled. Po završenom pregledu i dijagnostičkoj obradi pacijent dobija dijagnozu bolesti, terapiju, preporuke i termin za kontrolni pregled.

U slučaju medicinske indikacije i potrebe detaljnijeg ispitivanja plućne funkcije lekar će predložiti spirometriju, a ukoliko se radi o smetnjama disajnog sistema izazvanim alergijskom rekacijom u ambulanti se mogu uraditi alergološka testiranja na inhalacione alergene.
A

Anamneza

P

Pregled

S

Spirometrija

Spirometrija

Spirometrija predstavlja potpuno neinvazivnu i jednostavnu dijagnostičku metodu, kojom se meri i procenjuje plućna funkcija. Ovim testom se mere plućni volumen i kapacitet pluća, brzina protoka vazduha kroz pluća i disajne puteve, odnosno ispituju statički i dinamički plućni volumeni i kapaciteti. Spirometrija može neposredno da ukaže na dijagnozu kada su u pitanju bolesti gde dominiraju poremećaji funkcije. Izuzetno je korisna u praćenju toka bolesti, proceni sposobnosti bolesnika da se podvrgne agresivnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima, evaluaciji efekata lečenja i proceni radne sposobnosti. Koristi se i u dijagnostici bolesti drugih organa, koje mogu uticati na disanje. Test se izvodi tako što pacijent maksimalno udahne vazduh, a zatim najbrže što može i do kraja izdahne iz pluća u merni aparat.Radi tačnosti, najvažnije je da se ne diše na nos i da se vazduh u celosti izdahne iz pluća.

Alergije

Naš imuni sistem treba da nas štiti od prodiranja i oštećenja od strane alergena. Imuni sistem proizvodi antitela - branioce našeg organizma, koji imaju zadatak da spreče dejstvo stranih ulaznih tela, nazvanih antigenima. Alergije predstavljaju povećanu osetljivost organizma na supstance koje on pogrešno smatra štetnim i pokreće Istraživanja pokazuju da svaka peta osoba pati od neke alergije i da su alergije u porastu. Osobe sa alergijama treba da se posavetuju sa lekarom kako da izbegnu tegobe i kako da se zaštite.

Kontakt

Radno vreme i kontakt telefon

  • Pon: 12:00 - 20:00h,
  • Uto - Pet: 10:00 - 20:00h
  • Sportski pregledi se obavljaju isključivo na poliklinici!!!

Pohvale / Kritike / Zakazivanje

up