Kardilogija

Kardiologija je grana interne medicine koja se bavi problemima vezanim za srce i krvne sudove. Na početku pregleda uzima se detaljna anamneza o tegobama koje pacijent ima (lupanje ili preskakanje srca, zamaranje, bolovi u grudima, glavobolja, povišen krvni pritisak). Zatim se vrši pregled pacijenta, (slušanje srčanih tonova, ritma i frekvencije rada srca).

Za postavljanje dijagnoze koristimo:

Dijagnostički ultrazvuk za ehokardiografiju i kolor dopler krvnih sudova.

Kardiopulmonalni test fizičkim opterećenjem – ergometrija i ergospirometrija.

Holter EKG za 24 časovno praćenje električne aktivnosti i srčanog ritma.

Holter pritiska za 24 časovno praćenje krvnog pritiska u miru i tokom napora.
U

Ultrazvučni pregled

Ehokardiografija (ultrazvučni pregled) srca predstavlja jednu od najkompletnijih i najinformativnijih dijagnostičkih metoda kojom se mogu odrediti debljina zida leve komore, proceniti masa miokarda i dijagnostifikovati razna patološka stanja. Primena ultrazvuka srca sa kolor doplerom je neophodna u procenjivanju zdravstvenog stanja pacijenata sa sumnjom ili već dijagnostikovanom kardiovaskularnom bolešću.

H

Holter aparat

Holter aparat se nosi oko pojasa tokom svakodnevnih aktivnosti (uključujući i noćni odmor) u cilju detekcije kardiovaskularnih odgovora na uobičajene aktivnosti tj. otkrivanja suptilnih poremećaja električne aktivnosti srca (npr. pretkomorska fibrilacija, paroksizmalna tahikardija) ili oscilacija krvnog pritiska (u cilju dijagnostike hipertenzije) koji ne mogu da se uoče pri klasičnim testiranjima u kliničkim uslovima.

P

Ergospirometrija

Ergospirometrija koristi se za procenu stanja kardiovaskularnog sistema tokom napora. Ovaj test, omogućava ocenjivanje funkcije i kapaciteta kardiovaskularnog, pulmonalnog i metaboličkog sistema. Ergospirometrija se koristi u svrhu prevencije, terapije i rehabilitacij u različitim biomedicinskim disciplinama kao što su sportska medicina, pulmologija, kardiologija ili sportske nauke.

Kontakt

Radno vreme i kontakt telefon

  • Pon: 12:00 - 20:00h,
  • Uto - Pet: 10:00 - 20:00h
  • Sportski pregledi se obavljaju isključivo na poliklinici!!!

Pohvale / Kritike / Zakazivanje

up