Interna medicina

Interna medicina je grana i specijalnost medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnih organa. Doktor interne medicine koji se naziva i ,,Internista” tokom osnovnih studija i specijalizacije obučava se na koji način da prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti od kojih obolevaju odrasle osobe. Iako sam naziv interna medicina upućuje na unutrašnje organe, internista leči čoveka kao celinu, a ne samo pojedinačne organe.

K

Kardiologija

Kardiologija je grana interne medicine koja se bavi problemima vezanim za srce i krvne sudove. Najpre se uzima detaljna anamneza o tegobama koje pacijent ima (lupanje ili preskakanje srca, zamaranje, bolovi u grudima, glavobolja, povišen krvni pritisak), a zatim se vrši pregled pacijenta, (slušanje srčanih tonova, ritma i frekvencije rada srca).

R

Reumatologija

Reumatologija se bavi različitim bolestima koje mogu biti izazvane zapaljenjem, mehaničkim oštećenjima ili promenama u metabolizmu, a ređe se javljaju kao posledica autoimunih poremećaja čiji rezultat je stvaranje antitela protiv struktura sopstvenog organizma. Reumatske bolesti uglavnom napadaju zglobove, tetive, ligamente, mišiće, kosti, a neke zahvataju i unutrašnje organe.

P

Pulmologija

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti pluća i disajnog sistema kao što su upale (nosa, sinusa, ždrela, bronhija i pluća), astma, bronhitis i hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP). Po završenom pregledu i dijagnostičkoj obradi pacijent dobija dijagnozu bolesti, terapiju, preporuke i termin za kontrolni pregled.

Kontakt

Radno vreme i kontakt telefon

  • Pon: 12:00 - 20:00h,
  • Uto - Pet: 10:00 - 20:00h
  • Sportski pregledi se obavljaju isključivo na poliklinici!!!

Pohvale / Kritike / Zakazivanje

up