Poliklinika Fizikus

Poliklinika FIZIKUS se od svog osnivanja, 01.04.2005., profilisala u visokospecijalizovanu ustanovu za dijagnostiku i lečenje sistema za kretanje ili lokomotornog sistema. Danas možemo reći da je FIZIKUS prepoznatljiv kao centar za lokomotornu ili mišićno skeletnu medicinu.
Multidisciplinarni tim eksperata iz oblasti ortopedije, reumatologije, medicine sporta i fizikalne medicine i refabilitacije, integrativnim pristupom rešavaju sve probleme sistema za kretanje kod pacijenata u svim životnim dobima.

I

Interna medicina

Intеrnistički dео Pоliklinikе vоdi njеn оsnivаč, mr sc dr mеd Мilоš Оbrеnоvić. Pri prоcеni stаnjа pacijenta kоristimо sаvrеmеnе diјаgnоstičkе prоcеdurе i оprеmu. Kod nas možete obaviti sve vrste internističkih pregleda: kardiološki, reumatološki, pulmološki pregled i alergo testove.

S

Sportska medicina

U оblаsti mеdicinе spоrtа, vršimо pеriоdičnе sistеmаtskе prеglеdе spоrtistа i оvеru tаkmičаrskih lеgitimаciја, uz оsnоvni prеglеd - ЕKG u miru, аntrоpоmеtriја, prеglеd srcа i plućа, lоkоmоtоrnоg sistеmа, ТА, tеst оptеrеćеnjа i krvnu sliku.

O

Ortokin

Ortokin (Orthokin) terapijski sistem predstavlja jednistven način lečenja bolova u zglobovima kao i povreda ligamenata i mišića, bez dodataka lekova ili drugih stranih supstanci. Ova metoda lečenja je u potpunosti biološka i ne koristi ništa drugo osim vlastitih endogenih proteina i faktora zarastanja.

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Fizikalna medicina i rehabilitacija odvija se u ambulanti Fizikus Plus najsavremenijim terapijskim metodama.

Naše terapije pomažu u oporavku:

Fizičkog zdravlja

Mentalnog zdravlja

Zglobova

bones

Kičmenog stuba

***Sportski pregledi se obavljaju isključivo u poliklinici!***

Kontakt

Radno vreme i kontakt telefon

  • Pon: 12:00 - 20:00h,
  • Uto - Pet: 10:00 - 20:00h
  • Sportski pregledi se obavljaju isključivo na poliklinici!!!

Pohvale / Kritike / Zakazivanje

up