Историјат

Од 01.04.2005. послујемо као специјалистичка ординација, а од јануара 2013. Године удруживањем Специјалистичке ординације Физикус др Милоша Обреновића и Специјалистичке ординације Родић др Горана Родића прерасли смо у поликлинику Физикус.

Мисија и визија

Основна идеја је да лечимо пацијента а не болест, што подразумева освешћивање пацијената како би изградили одговорност према себи.
Осим тога, наша  мисија подразумева и врхунску организацију и тимски рад стручњака како бисмо обезбедили најквалитетнију дијагностику и негу у циљу превазилажења здравствених проблема наших пацијената.

Стручни тим

- др Милош Обреновић

- др Горан Родић

- др Сергеј Остојић

- др Милка Пољак

 Консултанти

- др Љубица Константиновић

- др Синди Родић

- др Рајица Стошовић

- др Милан Шпуран

- др Олга Петровић