- преглед и овера такмичарских легитимација
 - антропрометрија
 - моторичка тестирања
 - биохемијска тестирања
 - динамометрија
 - ергоспирометрија
 - флексиметрија
 - оцена такмичарске способности
 - процена коначне висине
 - теренски тестови
 - тест оптерећења
 - ултразвук скелетног система
 - исхрана и суплементација
 - идентификација талената СПОРТСКА МЕДИЦИНА

    ОСНОВНИ ПРЕГЛЕД ЗА ОВЕРУ ТАКМИЧАРСКИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА
   
(крвна слика, ЕКГ у миру, срце, плућа, ТА, локомоторни апарат, антропометрија)
1,000.00
ОСНОВНИ ПРЕГЛЕД ЗА ОВЕРУ ТАКМИЧАРСКИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА
(са већ урађеном лабораторијом)
   800.00
   ПРЕГЛЕД ЗА ОВЕРУ ТАКМИЧАРСКИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА СА ТЕСТОМ ОПТЕРЕЋЕЊА
  
(основни преглед+КС+тест)
2,500.00
ПРЕГЛЕД СА ТЕСТОМ ЗА ВИШЕ СПОРТИСТА (10 и више)
2,300.00
     ЕРГОСПИРОМЕТРИЈСКО ТЕСТИРАЊЕ АЕРОБНОГ КАПАЦИТЕТА
4,000.00
ЕРГОСПИРОМЕТРИЈСКО ТЕСТИРАЊЕ СА ТЕСТОМ ОПТЕРЕЋЕЊА И ПРЕГЛЕДОМ 5,000.00
     МОТОРИЧКА ТЕСТИРАЊА НА ПЛАТФОРМИ
2,000.00
ЕРГОСПИРОМЕТРИЈСКО И МОТОРИЧКО ТЕСТИРАЊЕ 5,000.00
     АЦСМ ТЕСТИРАЊЕ РЕКРЕАТИВАЦА
4,000.00
ПРОЦЕНА КОНАЧНЕ ВИСИНЕ 5,000.00
    ИДЕНТИФИКАЦИЈА ТАЛЕНАТА
6,000.00
ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕЛЕСНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ 3,000.00
     КАЛОРИМЕТРИЈА СА ОДРЕЂИВАЊЕМ ТЕЛЕСНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
10,000.00
СПОРТСКА ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТАЦИЈА
13,000.00