СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ УСЛУГЕ

     ПРЕГЛЕД ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ
3,000.00
КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕД СПЕЦИЈАЛИСТЕ 2,000.00
     ПРЕГЛЕД СУБСПЕЦИЈАЛИСТЕ
4,000.00
24ч ХОЛТЕР ЕКГ 4,500.00
     24ч ХОЛТЕР ЕКГ СА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ ПРЕГЛЕДОМ
6,500.00
24ч ХОЛТЕР ПРИТИСКА 4,000.00
     24ч ХОЛТЕР ПРИТИСКА СА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ ПРЕГЛЕДОМ
5,500.00
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД 4,000.00
     УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ДВЕ РЕГИЈЕ
5,000.00
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СА УЛТРАЗВУКОМ 4,500.00
      ИНФИЛТРАЦИЈА ЛЕКА ПОД КОНТРОЛОМ УЗ
3,000.00
INFILTRACIJA LEKA POD KONTROLOM UZ 3,000.00
      ПУНКЦИЈА ЗГЛОБОВА (преглед, УЗ, пункција,инфилтрација)
6,000.00
СТРЕС-ТЕСТ ОПТЕРЕЋЕЊА ЗА РЕКРЕАТИВЦЕ 3,500.00
     СТРЕС-ТЕСТ СА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ ПРЕГЛЕДОМ
5,000.00
КОЖНЕ ПРОБЕ 2,500.00
     СПЕЦИФИЧНИ РИНОПРОВОКАЦИОНИ ТЕСТОВИ
1,200.00
СПИРОМЕТРИЈА 2,000.00
     ГАСТРОСКОПИЈА
10,000.00
ЕКГ ИЗВЕШТАЈ БЕЗ ПРЕГЛЕДА 1,000.00
КАРДИОЛОШКИ КОМПЛЕТ (преглед, УЗ, ЕКГ, терапија) 6,000.00
ОРТОП.УЛОШЦИ ДЕЦА ОД БРОЈА 36 ДО 39 3,500.00
ОРТОП.УЛОШЦИ ДЕЦА ОД БРОЈА 40 И ОДРАСЛИ 4,200.00
ОРТОП.УЛОШЦИ ДЕЦА ДО БРОЈА 35 3,200.00